Xin chào, chàng trai của tôi – Ebook

Hì hì, xin chào mọi người, sau một thời gian biến mất hơi hơi lâu thì cuối cùng mình cũng sửa xong bộ này để đóng ebook, hôm nay xin trịnh trọng trình thành quả cho mọi người thưởng thức :”>.

Xin chào, chàng trai của tôi

Tác giả: Mạn Mạn Hồng Đường Thủy

Bìa ebook: Chị Zeus :”>

Bản prc: ở đây

Wattcode: 5032143

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :lol:.