Chào mọi người :)

 


 

Thật ra cũng không có gì quan trọng đâu, lâu ngày mới vào ngó blog xem có gì mới không, mình thấy có nhiều bạn hỏi mình vài điều nên mình nói rõ ở đây để tiện cho các bạn luôn :D:

_ Thứ nhất: ai muốn post truyện đi đâu thì cứ post thoải mái, comment ở đây để mình biết là được rồi.

_ Thứ hai: ai muốn hỏi trực tiếp mình điều gì thì liên lạc mình qua Facebook hoặc Yahoo nha.

Hết roài, viết ra cho nó quành tráng zị thôi chứ hông có gì hết.

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ :lol:.